دری/هزاره گی – Dari/Hazaragi

السمس می تواند به افراد از جوامع چند فرهنگی به روش های مختلف کمک کند.
ما یگ دپارتمان آموزشی داریم که کلاس های انگلسی را برای همه سطوح و همچنین دوره های قبل از استخدام ارایه می دهد. که تمام آموزش های لازم برای شروع کار در استرالیا را پوشش قرار می دهد .
تیم استخدام ما به کار جویان کمک می کند تا کار کنند، و برای موقعیت ها در خواست دهد . ما کار گری داریم که به افراد و خانواده در طول سفر اسکان آنها کمک می کند و خدمات مدد گاری اجتماعی را ارایه می دهد .
تیم توسعه و مشارکت جامعه ما مجموعه از برنامه های برای حمایت از جامعه چند فرهنگی اجرا می کند مانند اشتراک توسعه غذا یگ روز در هر هفته و برنامه های آب بازی یا (شنا)
سالانه. و همچنین بسیاری از برنامه های مختلف همچنین پشتیبانی دو زبانه برای السمس و تیف وسیعی از زبان ها را فراهم می کند.

اطلاعات کوید 19

در اینجا معلومات کوید 19 و اطلاعات در باره سیلاب به زبانی هزارگی/دری می توانید به دست بیاورید .
برای معلومات بیشتر مارا در فسیبوک دنبال کنید.

Six Key Covid-19 Messages

Ventilation

Covid-19 Medication

Importance of Wearing a Mask

A Message From Our Multicultural Mums

Changes to Covid-19 Testing

اطلاعات پشتیبانی بازیابی سیل و خطرات سلامتی

How to use Mosquito Repellent correctly

Prevent Mosquito Bites

برای اطلاعات بیشتر در مورید حمایت مالی ، پاک کاری,برنامه های موقتی ،و سلامت روح روان و حمایت و بازیابی سیلاب از وبسایت ویکتوریا در اینجا باز دید کنید.